Det politiske landskab efter valget

Idag, efter folketingsvalget i juni, ser det politiske landskab markant anderledes ud end inden valget. Den røde regering bestående af Socialdemokratiet og Radikale Venstre er blevet skiftet ud med en regering udelukkende bestående af Venstre.

Det er på trods af Venstres kraftige tilbagefald i stemmer, hvor DF til gengæld fik historisk mange stemmer og blev landets tredje største parti, og som dermed fik mandater til at sætte Venstre på magten.

De økonomiske udsigter

Det er klart at politiken, som den nuværende regering vil føre, er markant anderledes end den tidligere regering. Den økonomiske politik er blandt andet et område, hvor de røde og blå partier skiller sig fra hinanden.

Regeringen vil først og fremmest videreføre reformpolitiken og have fokus på private arbejdspladser. Desuden vil de indføre forskellige tiltag, der gør det lettere for virksomheder i Danmark at være konkurrencedygtige og dermed skabe vækst i den danske økonomi.

Udsigten på sundhedsområdet

Regeringen har hovedsageligt fokus på tre punkter i deres regeringsplan i forhold til sundhedsområdet. Venstre vil sørge for minimal ventetid i sundhedssektoren og mulighed for at gå til private sygehuse, hvis ventetiden på en diagnose overstiger 30 dage.

Derudover vil de have fokus på bekæmpelse af kræft med deres Kræftplan IV, og de vil have stor fokus på behandlingen af ældre patienter. Der skal være flere muligheder for de ældre til selv at vælge inden for områderne hjemmepleje, valg af plejehjem og madservice. Dermed kommer den private sundhedssektor og hjemmepleje til at få en del bedre mulighed for at bidrage i Danmark.

Læs også: Debat om danskernes sundhed

Bliver der pillet ved registreringsafgiften?

Inden folketingsvalget udtalte Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre, at der er gode muligheder for at sænke registreringsafgiften. Afgiften ser Venstre som en ufornuftig udgift, og da det for nyligt er blevet vurderet, at afgiften vil være markant billigere af afskaffe end tidligere antaget, udtalte han sig om muligheden.

Liberal Alliance ønsker fuldstændig at fjerne registreringsafgiften. Efter valget har Lars Løkke og regeringen dog ikke givet udtryk for at ville pille ved afgiften lige foreløbigt, men der er en mulighed for, at det senere hen er et område, regeringen vil lave nogle ændringer på.