Finanslovsforslaget med fokus på sundhed

Nogle af de elementer som regeringen tidligere har præsenteret i et nyt forslag til en finanslov for 2016, er en prioritering af sundhedsområdet og en forenkling af planloven.

Derudover indeholder forslaget også et større fokus på at skabe vækst i Danmark, og regeringen ser gerne at der afsættes 150 millioner kroner årligt fra 2016 og tre år frem til at understøtte dette. De ønsker derudover lavere udgifter for pendlere over Storebælt, bedre rammer for virksomheder og styrkelse af landsbrugets rammevilkår.

Det har længe været en stort ønske for regeringen at forenkle planloven, og KL har lavet 32 specifikke løsningsforslag for den fysiske planlægning. Martin Damm, som er KL’s formand, glædes ved dette og udtaler at kommunerne er de bedste til at balancere denne planlægning i det åbne land, sådan så alle parter forenes. Derudover udtaler han, at det er vigtigt at vi alle passer godt på naturen og sikrer os, at yderområder og byer fortsat kan udvikle sig.

Hvad kan man forvente på sundhedsområdet?

Udover planloven, så skal der bruges 2,4 milliarder kroner på sundhedsområdet i 2016. Derudover skal midlerne til ældre medicinske patienter, behandling og hurtigere udredning samt ny medicin prioriteres. Regeringen vil især fokusere mere på at få de forskellige løsninger for patienter til at hænge bedre sammen, både på tværs af kommuner og regioner.

Positiv reaktion fra Kommunernes Landsforening

Martin Damm fra Kommunernes Landsforening (KL) udtaler at det er positivt, at regeringen lægger så stor vægt på at kommunerne kan være en del af denne løsning. Det er netop dette signal, som regeringen har udsendt ved at nedsætte et udvalg i samarbejde med Danske Regioner og KL. Det er også positivt, at regeringen vil styrke indsatsen over for de demente, og dermed prøve at gøre vikårene bedre. Desuden er der afsat en forhandslingsreserve på 1,7 milliarder kroner.

Strammere udlændingepolitik

Til slut lægger regeringen også op til at indføre nogle initiativer for at stramme op på udlændingsområdet. Her er blandt andet et forslag om at udvide målgruppen for integrationsydelsen, og lave strammere regler for familiesammenføring.

Martin Damm udtaler her at kommunerne står med en stor opgave, da de modtager og integrerer de mange flygtninge som kommer til landet i øjeblikket. Den største udfordring er især at finde boliger som de kan betale med integrationsydelsen, og denne bliver kun større ved at nedsætte den.

Se også debatindlægget om danskernes sundhed her.