Bør politikerne gøre mere for at styrke sundhedssektoren?

Der vil altid være en debat omkring, hvor meget politikerne bør blande sig i borgernes private liv. Alligevel er en velfærdsstat noget, de færreste kan se sig uden, selvom der er uenighed om, hvor bredt velfærdsstaten skal favne. Når der tales om velfærd, tales der ofte om sundhedssektoren.

Selvom nogle vil argumentere for, at den private sundhedssektor bør fremmes, er der andre, der mener, det er den offentlige sektor, der bør bæres læsset og derfor styrkes, for at kunne omfavne alle borgere, der har brug for det.

Tiltag der er på vej

Uanset hvilken overbevisning, der lænes til, er der nogle områder hvor der er nye tiltag på vej. I Finansloven, der blev udarbejdet i efteråret 2015, har sat 3,4 millioner kroner af til sundhed og ældre i 2016.

Der er forskellige planer om, hvad disse penge skal bruges til. En af de fokuspunkter, Venstre har udtalt, der skal sættes penge af til, er overbelægning på de danske sygehuse. Det betyder at de vil modarbejde, at ældre patienter ligger på gangene på hospitalerne, fordi der ikke er plads nok på afdelingerne.

De vil med pengene sætte fokus på, at der skal være bedre før- og efterbehandling af de ældre, og at de skal kunne komme hurtigere gennem systemet. Derudover er der indtil nu også lagt penge af til blandt andet hurtigere behandling i psykiatrien, værdig ældrepleje i kommunerne og bedre forhold på fødeafdelingerne i Danmark.

Relateret på Polfm: Tal for sundheden i Danmark

Udviklingen i danskernes sundhed

Generelt er danskerne blevet sundere over de seneste par år. Et område, der fortsat er meget fokus på, fordi det har en direkte indvirkning på antallet af kræfttilfælde og lungesygdomme, er rygning.

Antallet af storrygere og rygere generelt er faldet. En af grundene til det faldende antal af rygere, kan være de mange kampagner, der er blevet lavet de seneste par år omkring rygningens farlige konsekvenser.

Der er også kommet skræmmende billeder på cigaretpakkerne af blandt andet dårlige tænder og sorte lunger. Desuden er prisen på cigaretter støt steget. Rygning er stadig udbredt, og der kan derfor argumenteres for, at politikere og organisationer stadig har et stort arbejde foran sig med hensyn til at stoppe danskernes brug af cigaretter.

Samtidig er der færre der drikker mere alkohol, end det Sundhedsstyrelsen anbefaler. De anbefaler, at mænd ikke drikker mere end 14 genstande om ugen, og kvinder 7 genstande. Samtidig er der andre områder, hvor danskerne ikke har rykket sig meget, blandt andet når det kommer til overvægt. Stress er også en sygdom, der plager en stor del af danskerne.